1. บริการซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์์
เราให้บริการด้านการเป็นตัวแทน จัดการทุกธุรกรรมการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ของคุณ ด้วยศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ที่พร้อมประสานเชื่อมต่อธุรกิจในทุกขนาด ทุกประเภท และทุกทำเลทั่วประเทศ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการเจรจาต่อรอง เพื่อเงื่อนไขที่ดี และคุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ
1.2 ธุรกิจตัวแทนบริหารงานโครงการ
บริการบริหารงานขายโครงการและดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย หรืออาคารสำนักงาน ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริงในการขายและการตลาดอสังหาริม ทรัพย์ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยและใส่ใจในทุกรายละเอียด มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการตลาดและการขาย เพื่อให้ตรงกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้าให้ได้สินค้า และบริการที่ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนั้น เรายังมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ที่พร้อมจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดเป็นไปอย่างถูก ต้องและแม่นยำ เพื่อความมั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ และการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งก่อนเริ่มและระหว่างการดำเนินการโครงการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการให้แก่เจ้าของที่ดิน เจ้าของโครงการ นักลงทุน และสถาบันการเงิน โดยจะทำการสำรวจ ศึกษาและวิจัยข้อมูลตลาด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การวางแผนงานพัฒนารูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และการศึกษาด้านกายภาพเพื่อเสริมความมั่นใจในการลงทุนของลูกค้า รวมถึงการจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการรักษาและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต

2. บริการบริหารจัดการอาคาร และ บริการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย

เราพร้อมเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการบริหารจัดการและบำรุง รักษาอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับอาคารทุกประเภททั้งอาคารเพื่อการพาณิชย์ประเภทต่างๆ และโครงการเพื่อพักอาศัย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานกว่า 15 ปี ทำให้เราเข้าใจในรายละเอียดของการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ สามารถปรับกลยุทธ์พร้อมนำเสนอระบบการจัดการให้เหมาะสมกับโครงการ และสถานการณ์ในปัจจุบัน